Yikes

Straks komt er iemand bij ons logeren en wij waren dat helemaal vergeten. Rap, rap, rap als een wervelwind door ons huis gehold om de grootste rommel weg te werken. En snel, snel, snel, de lakens van het logeerbed afgenomen en in de was gedaan zodat ons logé in een deftig bed kan slapen.

Nog anderhalf uur en dan zitten we achter de feestdis. Tijd voor damage control.

Rome

Dankzij een tip van de toekomstige schoonbroer (van mijn vriend, niet van mij, zolang we niet getrouwd zijn, kan er ook geen sprake zijn van schoonfamiliebanden 😉 ), leerden mijn vriend en ik de serie Rome kennen. Vroeger, toen ik nog Latijn studeerde, was ik een hevige fan van het klassieke Rome. Ik las alles wat ik maar te pakken kon krijgen over deze periode en was erg onder de indruk van de reconstructie van de Romeinse Colonia Ulpia Traiana in Xanten. De laatste jaren bekoelde deze liefde echter. Ik kreeg andere interesses en het Oude Rome was voor mij iets van het verleden.

En toen ontdekten we de serie Rome. De makers hebben kosten nog moeite gespaard om het oude Romeinse Rijk te laten herleven. Wat een genot om die historische personages op onze muur (projector, weet u wel) hun duivelse plannen te zien smeden. De beelden zijn soms zo gruwelijk realistisch dat je bijna de geur van bloed ruikt. Lang vergeten Latijnse teksten, geschreven door Julius Caesar himself, spelen weer door mijn hoofd. En zelfs al weet ik hoe deze eerste reeks zal aflopen, ik kijk met spanning uit naar de laatste aflevering.

Er gaat niets boven een uurtje vluchten naar een ander tijdperk.

Kerstkitsch

Jaja, het is weer zover. We worden om de oren geslagen met melige kerstliedjes, de kerstverlichting flikkert stroboscopisch, mannen met witte baarden duiken te pas en te onpas op, rode hoofdtooien met witte accenten lijken de nieuwe rage en de geur van glühwein overheerst. Kerstmarktentijd!

En weten jullie wat? I like it! Bijgevolg was ik vanavond te vinden op de Leuvense kerstmarkt. De kraampjes waren nog maar pas open en de grote massa was er nog niet. Alle tijd om zonder dringen de kerstkitsch in ogenschouw te nemen, een overheerlijke geflambeerde Bretonse pannenkoek met warme gekaramelliseerde appeltjes en vanille-ijs te verorberen en zomaar wat rond te lopen.

Als je zomaar wat rondloopt, kom je vaak onverwacht leuke dingen tegen die het moeilijk maken de knip op de portemonnée te houden. Na het traditionele kaarsje voor het goeie doel, kochten we drie quiches, twee paar handschoenen met zo’n hoedje dat ze van vingerloze handschoenen omtovert tot wanten en een soort wonderkaarsjes die eeuwig zullen branden met behulp van slaolie en keukenpapier. Ja, gladpratende Hollanders, ik heb er een zwak voor. Dat en het feit dat de pyromaan in mij gilde: “hebben, hebben, hebben”. 😉

Morgen volgen foto’s van onze nieuwe vurige aankoop. Eerst slaolie kopen. 😉

Privacy, een heikel punt?

Interessant artikel bij Netsensei.

Ik vind dit een heel relevante discussie. Eerst en vooral denk ik dat het goed is dat mensen even stilstaan bij wat het eigenlijke doel is van zo’n klantenkaart. Als de consument dan goed geïnformeerd is, kan hij of zij de keuze maken om al dan niet zo’n kaart aan te vragen.

Aan de andere kant werk ik momenteel mee aan een (niet-commercieel) project waarbij het de bedoeling is informatie aan de klant te leveren die zo goed mogelijk aansluit bij wat die klant wil. En dan kom je automatisch terecht bij het analyseren van het gedrag van de klant op een website, eventueel gecombineerd met profielinformatie die de klant zelf vrijgeeft. Belangrijk in deze is volgens mij dat de klant goed geïnformeerd wordt over wat er met zijn gegevens gebeurt.

Naar mijn aanvoelen, gaan jongeren veel losser om met persoonlijke informatie dan ouderen. Ze zijn het immers gewoon altijd en overal profielinformatie achter te laten op honderd en één netwerksites. Daar waar ouderen de reflex hebben zich meer af te schermen.

Gelukkig bestaat er in België een wet op de verwerking van persoonsgegevens die elke Belg beschermt.

Pijnlijke situatie

In de kamer: een zwangere vrouw. Een beetje sneller zwanger dan verwacht. Pas gestopt met het nemen van voorbehoedsmiddelen en meteen raak. De ouders in spé waren er zelf een beetje van verschoten, maar zijn natuurlijk heel erg blij met dit nieuws. Al vrezen ze een beetje voor de reactie van een andere vrouw die ze goed kennen.

Komt de kamer binnen: een niet zwangere vrouw. Problemen met de eisprong en baarmoeder. Bezig met hormonenkuren. Wanhopig aan het proberen zwanger te worden. Elke behandeling is tot nu toe op een teleurstelling uitgedraaid. Haar leven draait rond zwanger worden. Ze probeert zich sterk te houden, maar de tranen stromen over haar gezicht. Je ziet aan haar dat ze jaloers is, maar ze mag niet jaloers zijn op de zwangere vrouw, er wordt verwacht dat ze blij is.

Ook in de kamer: yab, met de mond vol tanden.

100 dingen

Schaamteloos gepikt van Zezunja:

 1. Started your own blog
 2. Slept under the stars
 3. Played in a band (ik neem aan dat een orkest ook telt als band)
 4. Visited Hawaii
 5. Watched a meteor shower
 6. Given more than you can afford to charity
 7. Been to Disneyland
 8. Climbed a mountain
 9. Held a praying mantis
 10. Sang a solo
 11. Bungee jumped
 12. Visited Paris
 13. Watched a lightning storm at sea
 14. Taught yourself an art from scratch
 15. Adopted a child
 16. Had food poisoning
 17. Walked to the top of the Statue of Liberty
 18. Grown your own vegetables (maar wel mijn eigen bloemen, telt dat ook?)
 19. Seen the Mona Lisa in France
 20. Slept on an overnight train
 21. Had a pillow fight
 22. Hitch hiked
 23. Taken a sick day when you’re not ill
 24. Built a snow fort
 25. Held a lamb
 26. Gone skinny dipping
 27. Run a Marathon
 28. Ridden in a gondola in Venice
 29. Seen a total eclipse
 30. Watched a sunrise or sunset
 31. Hit a home run
 32. Been on a cruise
 33. Seen Niagara Falls in person (hier hoop ik volgend jaar verandering in te brengen)
 34. Visited the birthplace of your ancestors
 35. Seen an Amish community
 36. Taught yourself a new language
 37. Had enough money to be truly satisfied
 38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
 39. Gone rock climbing
 40. Seen Michelangelos David
 41. Sung karaoke
 42. Seen Old Faithful geyser erupt
 43. Bought a stranger a meal at a restaurant
 44. Visited Africa (Wel, Tunisië en Egypte liggen ook in Afrika)
 45. Walked on a beach by moonlight
 46. Been transported in an ambulance
 47. Had your portrait painted (niet geschilderd, wel getekend)
 48. Gone deep sea fishing
 49. Seen the Sistine Chapel in person
 50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris
 51. Gone scuba diving or snorkeling (alletwee gedaan, het ene viel iets beter mee dan het andere)
 52. Kissed in the rain
 53. Played in the mud (kan ik me eerlijk gezegd niet herinneren, maar misschien heb ik het wel gedaan)
 54. Gone to a drive-in theater
 55. Been in a movie
 56. Visited the Great Wall of China
 57. Started a business
 58. Taken a martial arts class (één les welgeteld)
 59. Visited Russia (nope, maar dat zal er de komende jaren zeker van komen)
 60. Served at a soup kitchen
 61. Sold Girl Scout Cookies
 62. Gone whale watching
 63. Got flowers for no reason
 64. Donated blood, platelets or plasma
 65. Gone sky diving
 66. Visited a Nazi Concentration Camp
 67. Bounced a check
 68. Flown in a helicopter
 69. Saved a favorite childhood toy
 70. Visited the Lincoln Memorial
 71. Eaten Caviar
 72. Pieced a quilt
 73. Stood in Times Square
 74. Toured the Everglades
 75. Been fired from a job
 76. Seen the Changing of the Guards in London
 77. Broken a bone
 78. Been on a speeding motorcycle
 79. Seen the Grand Canyon in person
 80. Published a book
 81. Visited the Vatican
 82. Bought a brand new car
 83. Walked in Jerusalem
 84. Had your picture in the newspaper
 85. Read the entire Bible
 86. Visited the White House
 87. Killed and prepared an animal for eating
 88. Had chickenpox
 89. Saved someone’s life
 90. Sat on a jury
 91. Met someone famous
 92. Joined a book club
 93. Lost a loved one
 94. Had a baby
 95. Seen the Alamo in person
 96. Swam in the Great Salt Lake
 97. Been involved in a law suit
 98. Owned a cell phone
 99. Been stung by a bee
 100. Read an entire book in one day
Update: Mijn vriend kent me beter dan ik mezelf. 18, 92 en 97 zijn bij deze ook vet gemarkeerd.

Goedele

Sinds Maomagazine en vervolgens Deng er de brui aan gaven, heb ik geen favoriete tijdschrift meer. Zo nu en dan koop ik een roddelblaadje voor op de trein, maar de gebakken lucht in die boekskes laat me vaak onbevredigd achter. Een collega op het werk raadde me Goedele Magazine aan. Ik ben niet bepaald een fan van mevrouw Liekens, maar dacht, ach ja, waarom niet eens proberen. En kijk, wat een aangename verrassing. Interessante artikels, columniste Amelie O die een comeback maakt, mooie fotografie en een leuke schrijfstijl. Beetje storend is dat Goedele zelf nogal prominent opgevoerd wordt in het blad, maar hey, het draagt haar naam voor iets, nietwaar?

Een abonnement zal ik niet nemen, maar ik weet alvast wat te kopen als ik nog eens mijn boek voor op de trein vergeten ben.