Vragen

Hoe help je kinderen tussen 0 en 3 jaar oud, die onze taal nog niet eens voldoende beheersen zo’n trauma verwerken? Wat als de overlevende kinderen na hun herstel terug moeten naar de plaats waar het allemaal gebeurd is? Hoe kunnen zij daar nog ooit zorgeloos spelen, eten en slapen?

Awoert paus Benedictus XVI

Eén van de redenen waarom ik een intense afkeer heb van de katholieke kerk:

‘De Kerk moet de mens ook beschermen tegen zelfvernietiging’, verklaarde paus Benedictus XVI in een toespraak tot de Romeinse curie, de ‘regering’ van het Vaticaan. ‘Er is nood aan een soort ecologie van de mens. Het regenwoud verdient onze bescherming. Maar de mens, als een schepsel, verdient zeker niet minder.’

Dat impliceert dat homoseksueel gedrag voorkomen moet worden. De mensheid moet volgens de paus ‘luisteren naar de taal van de schepping’ om tot een beter begrip te komen van de voorbestemde rol van man en vrouw. Gedrag dat verder gaat dan heteroseksuele relaties, kan neerkomen op ‘een vernietiging van het werk van God’.

Uit de Standaard.

Beste holebi’s, ik steun jullie volledig in de vernieting van het werk van God. Zoveel goeds heeft die nu ook weer niet op zijn palmares staan. 😛

Leterme

Hoezeer ik ook geshockeerd ben door de schending van de scheiding der machten en het duidelijke gebrek aan verantwoordelijkheidszin van Leterme (en de rest van de bende), toch heb ik medelijden met onze bijna ex-premier. Niets heeft hij kunnen realiseren. Hij zal de geschiedenisboeken ingaan als een grote flop, een loser, een man van gebroken beloftes. Wat gaat er op dit moment door zijn hoofd? Hoe mislukt moet hij zich wel niet voelen? Kan hij ‘s nachts nog slapen? Zijn gezondheid heeft dit jaar erg te lijden gehad. Ik vraag me af hoe hij uit deze crisis tevoorschijn zal komen.

Een drama voor een mens, een drama voor ons land.

Lhermitte ontoerekeningsvatbaar

Schuldig aan de moord op haar vijf kinderen. Ik heb de ontwikkelingen in dit proces nauw opgevolgd omdat ik hoopte dat het proces op de één of andere manier klaarheid zou scheppen in de vraag die iedereen zich stelt: “Waarom?” Dat is helaas niet gebeurd. En zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren.

Toch vind ik het terecht dat Geneviève Lhermitte toerekeningsvatbaar werd verklaard. De uitkomst kon wat mij betreft niets anders zijn: iemand die een mes steelt en vervolgens een redelijk doordacht moordplan volgt, ik kan daar ook geen onweerstaanbare drang in zien. Dat de drie psychiaters op basis van de twee brieven die Lhermitte stuurde naar haar behandelende psychiater (hoe die mens ‘s nachts nog kan slapen, dat begrijp ik niet) volledig van gedachten veranderden, doet bovendien mijn toch al wankel vertrouwen in psychiaters en psychologen geen goed. Ik blijf erbij dat we op dit moment nog bijzonder weinig weten over de menselijke psyche.

De zaak is hiermee afgesloten. Niets zal ooit de dood van deze vijf kinderen kunnen compenseren.