Wapenwetgeving in de VS

We kunnen alleen maar hopen dat het drama in die filmzaal in Colorado ervoor zal zorgen dat het debat over wapenbezit in de VS opnieuw geopend wordt en zelfs deel zal uitmaken van de presidentiële campagnes. Want hoe is het mogelijk dat één persoon over zoveel legaal verkregen wapens en ammunitie kan beschikken? Al vrees ik ervoor. Het is afschuwelijk hoeveel macht de NRA heeft en hoeveel geld er bij de wapenlobby zit. En zoals we allemaal weten, het zijn niet de politici die het beleid maken, maar de bedrijven waar het grote geld zit.

Er is helaas nog niet veel veranderd sinds Bowling for Columbine.