Vrouwenkracht is vredesmacht!

Wil jij ook dat:
– vrouwen actief betrokken worden bij het voorkomen van oorlog en geweld
– vrouwen een stem krijgen in onderhandelingen en in de wederopbouw van hun land
mensenrechten van vrouwen op de agenda staan bij vredesonderhandelingen en in het postconflict reconstructieproces
– vrouwen meer moeten deelnemen aan vredesmissies
– België hiervoor een actieplan opstelt
– België hierin een actieve voorbeeldrol speelt binnen de VN-Veiligheidsraad

Teken dan de petitie!