Hoog tijd dat nonkel K terug komt uit vakantie

Niet dat we hem zo geweldig missen (nog nooit zoveel in mijn blootje rondgebanjerd in huis als de laatste twee weken), maar ons slaapgebrek begint te wegen. Nonkel K is een stipte mens met vaste gewoonten. Elke avond gaat hij mooi om elf uur slapen. En omdat wij ons bevinden in de kamer naast hem, durven wij geen lawaai meer maken na elf uur. We zijn ten slotte te gast in zijn huis. Dus passen wij ons aan en gaan we mooi slapen wanneer nonkel K gaat slapen.

Maar nu is de kat al twee weken van huis en de muizen dansen elke avond op tafel. En aangezien dansen fijn is en slapen voor watjes, liggen we dus elke avond veel te laat in bed.

Dus nonkel, kom terug, ‘t is niet voor mij, ‘t is voor mijn slaapgebrek.