Vrouwenhaat in Dehli

Van deze verhalen komt het haar op mijn armen letterlijk overeind. Zelfs al de vrouwen vergezeld worden door een man, worden ze nog lastig gevallen. Wat is er mis met een samenleving om zulk een haat tegen vrouwen tentoon te spreiden? Vanwaar komt zoiets? Waarom? Ik kan er met mijn hoofd gewoon niet bij. Ik hoop van ganser harte voor de Indiase vrouwen dat de huidige protesten effectief een kentering teweeg brengen en dat de politieke leiders ophouden met de ogen te sluiten voor zulke barbaarse misdaden.