Skip to content

Dat zal mij leren een dag verlof te nemen

2012 februari 27
tags:
by yab

Was het enige wat ik kon denken toen ik deze ochtend de mailbom zag die ontploft was in mijn mailbox. Ik snap echt niet hoe mensen dat doen die vier vijfde werken.

One Response Post a comment
  1. februari 28, 2012

    Het wordt er niet beter op nu veel mensen via hun gsm ook vanaf thuis zich kunnen moeien in de mailconversaties…

Leave a Reply

Note: You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS