Hoezee!

Alweer een dictator minder op de wereld. Ze vallen als vliegen tegenwoordig. Hopelijk haalt het volk al die gouden standbeelden van “het hoofd aller Turkemen” naar beneden en wordt dat goud netjes over de verarmde bevolking verdeeld.

Rest de vraag: wat nu? Ik vrees dat het machtsvacu├╝m na de dood deze machtswellusteling heel wat getouwtrek zal veroorzaken. Want deze gekke dictator zat bovenop een mooie gas- en oliereserve. En gas en olie zijn wel vaker de aanleiding geweest tot conflicten…