Squash met drie

Mijn squashpartner, ikzelf en een stervende vlinder. De vlinder heeft onze squashpartij overleefd, al weigerde hij/zij hardnekkig, ondanks herhaaldelijk aandringen van onze kant, de vrijheid op te zoeken. Afgaande op het uiterlijk van  de oudere dames die na ons het veldje gereserveerd hadden, zijn zijn of haar minuten geteld.