World Usability Day, today!

Dat onze gehandicapte medemens het niet altijd gemakkelijk heeft om te functioneren binnen onze maatschappij is een feit. Ook voor oudere mensen is het niet eenvoudig om hun weg te vinden in een maatschappij die steeds meer technology driven is. (Denk maar aan die veel te kleine toetsen op een gsm-toestel.) Ik denk dat bij uitbreiding iedereen al wel eens geconfronteerd werd met elektronische apparaten die slecht ontworpen zijn of user interfaces waar kop nocht staart aan te krijgen is.


World Usability Day
wil de aandacht vestigen op dit probleem. Technologie moet ten dienste staan van de mens en niet andersom. Technologie biedt veel mogelijkheden om gehandicapten de kans te geven zich ten volle te ontplooien, het is jammer dat er tegelijkertijd nieuwe drempels ontstaan. En dit geldt niet alleen voor de virtuele wereld, waar flash websites nog steeds als cool en hip worden beschouwd, maar evenzeer voor de wereld van alledag.

Usability is cool, zeg dat ik het gezegd heb!